JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
DARUNAKANCHANABURI 29 th ANNIVERSARY 1995 - 2024 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ


 
กำหนดการโรงเรียน

ดูทั้งหมด 


วีดีโอ เด่น
 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2017-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-05-16
จำนวนครั้งที่ชม : 1,926,781 ครั้ง
Online : 11 คน
| | |ประวัติโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี| | |
 


  รงเรียนดรุณากาญจนบุรีเป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิกของสังฆมณฑลราชบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๙ หมู่ ๗ ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘  โดยมีบาทหลวงชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์)เป็นอธิการโรงเรียนคนแรก โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากคุณสมศักดิ์-คุณวรนันท์ จิรวัฒนาพันธ์ บริจาคที่ดิน การปรับพื้นที่สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และสนามกีฬา ตามโครงการก่อสร้างดรุณากาญจนบุรีและดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจ โดยการจัดสร้างอาคารเรียน ๓ หลัง อาคารประกอบ ๓ หลัง สนามกีฬา สนามเครื่องเล่นกลางแจ้งอนุบาล  สังฆมณฑลราชบุรีเป็นผู้ลงทุนในการดำเนินงาน โดยมุ่งหวังเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียง ภายใต้ปรัชญา “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๐ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการเปิดโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี โดยมีแม่พระองค์อุปถัมภ์และนักบุญยอห์น บอสโก เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ การบริหารงานโรงเรียนโดยสังฆมณฑลราชบุรี (พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๕๔ และตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป) การบริหารโรงเรียนโดยโรงเรียนเครือสารสาสน์ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตั้งแต่ปีการศึกษาแรกจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีภคินีคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์มาช่วยดูแลแผนกโภชนาการและแผนกปฐมวัย

          ปีการศึกษา ๒๕๓๘-๒๕๓๙ บาทหลวงชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นอธิการโรงเรียน ปีการศึกษาแรกมีครูจำนวน ๓๔ คน นักเรียนจำนวนนักเรียน ๘๒๕ คน และจำนวนนักเรียน ๑,๘๘๐ คนในปีที่สอง จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนประจำและไปกลับ ปีการศึกษาแรกอาคารเรียนก่อสร้างเสร็จเพียงอาคารเดียว ซึ่งผู้บริหารและครูต้องช่วยคนงานก่อสร้างยกปูน เทพื้น ขนของ และทาสี แม้จะเหนื่อยล้าแต่ก็เปี่ยมด้วยความสุข “เพราะนี่คือบ้านของเราเอง” ถือเป็นช่วงเวลาที่ผู้บริหาร ครู บุคลากรอุทิศชีวิตและเวลาทั้งหมดให้กับโรงเรียนเพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า ระยะแรกมีคณะครูจากโรงเรียนธีรศาสตร์ช่วยในการวางระบบการจัดการโรงเรียน นักเรียนคนแรกของโรงเรียนคือ เด็กหญิง ปรียานุช อยู่วงสิทธิ์ เลขประจำตัว ๐๐๐๑ โรงเรียนจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาสครั้งแรกปีการศึกษา ๒๕๓๘ จัดการแสดงของนักเรียน ๒๓ ชุด การฉายภาพยนตร์ การแสดงลิเก และการแสงดนตรีของสุนารี ราชสีมา
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนการจัดกิจกรรมวันผู้ปกครองและมอบวุฒิบัตรนักเรียน            เริ่มกิจกรรมบัณฑิตน้อยครั้งแรกปีการศึกษา๒๕๓๙เป็นต้น

            ปีการศึกษา ๒๕๔๐-๒๕๔๑ บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ เป็นอธิการโรงเรียน โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน มีนักเรียนจำนวน ๒,๑๒๙ คน เริ่มก่อตั้งวงดุริยางค์ มีการส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การอบรมสัมมนาในโอกาสต่างๆ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีคณะผู้บริหาร ครู ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดอื่นเข้าเยี่ยมศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้นตามลำดับ 
ปีการศึกษา ๒๕๔๒ บาทหลวงสุเทพ ภูผา เป็นอธิการโรงเรียน โรงเรียนมีความมั่นคงก้าวหน้า โรงเรียนส่งผลงานเข้ารับการประเมินและการประกวดจนได้รับรางวัล เช่น โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ รางวัลห้องสมุดระดับประถมศึกษาดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รางวัลสถานศึกษาประสบผลสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาจากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ รางวัลครูดีศรีเมืองกาญจน์  ของ  นางมยุรี จุแดง และนางอนันท์ พงชุบ ซึ่งต่อมารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” (พ.ศ.๒๕๔๓) และครูสอนดีจากสำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(พ.ศ.๒๕๕๔) โรงเรียนได้รับเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาต้นแบบ(Modern School Network : MSN)ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนเป็นสถานที่ปลูกป่าภูมิรักษ์  และการปลูกต้นจามจุรีจิตรลดา

           ปีการศึกษา ๒๕๔๓-๕๔๗ บาทหลวงดร.ไพยง มนิราช เป็นอธิการโรงเรียน โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหาร ได้แก่ การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี การขอขยายหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (พ.ศ.๒๕๔๕) และเริ่มโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ “ESA : English Speaking Approach” การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การจัดตั้งชมรมผู้ปกครองโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี(พ.ศ.๒๕๔๓) ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี(พ.ศ.๒๕๔๓)  และการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี(พ.ศ.๒๕๔๓) การจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นอบอุ่นน่าอยู่ มีบรรยากาศแบบรีสอร์ทในโรงเรียน (RESORT School : Rest, Emotion, Satisfy, Observe, Relationship, Think) จัดทำวารสารโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี พัฒนาโรงเรียนเป็นอุทยานทางการศึกษา เช่น จัดปลูกต้นไม้เป็นสวนพันธุ์ไม้ สวนสมุนไพร พืชผักสวนครัว สร้างอาคารเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองซีกขวา (Right Brain Development Center) การปรับพื้นที่ทิศตะวันออกของโรงเรียนเป็นสถานที่การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและประโยชน์ของชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากห้างหุ้นส่วนจิรกาญจน์ดำเนินการ  โรงเรียนรับรางวัลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น สถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น รางวัลโรงเรียนเครือข่ายระดับชาติของโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเรื่องคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนียบัตรมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับดีมากของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข รางวัลชมเชยโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนส่งเสริมกีฬาฟุตบอล นักเรียนมีศักยภาพเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติและรับรางวัล เช่น รางวัลชนะเลิศฟุตบอล ๗ คน รุ่น ๑๒ ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รุ่น ๑๒ ปี รางวัลถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ รุ่น ๑๒ ปี มธบ.โกลด์ซิตี้ฟุตชอลคัพ เฉลิมพระเกียรติ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รุ่นอายุ ๑๕ ปี  โรงเรียนรับการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูและนักเรียนจาก St.Bede School ประเทศอังกฤษ สถานที่จัดงานชุมนุมยุวกาชาดภาคกลาง ๑๙ จังหวัด คณะลูกเสือจากหมู่เกาะตาฮิติ ประเทศฝรั่งเศส
           
           ปีการศึกษา ๒๕๔๘ บาทหลวงวิโรจน์ เสียงไพเราะ เป็นอธิการโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา กำหนดนโยบายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการใช้เทคโนโลยีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาและอินเตอร์เน็ต จัดห้องเรียน E-Learning พัฒนาระบบมัลติมีเดียในโรงเรียน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนจัดงานฉลองโอกาส ๑๐ ปีการก่อตั้งโรงเรียน (พ.ศ.๒๕๔๘)
           
           ปีการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ บาทหลวงดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ เป็นอธิการโรงเรียน โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองในทุกมาตรฐานในระดับดีมาก โรงเรียนจัดกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนและร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๑ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ นักเรียนได้รับรางวัล เช่น เด็กหญิงอาชานีย์ วิเศษสิงห์ รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมรมศิษย์เก่าจัดกิจกรรมหารายได้สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน ตามนโยบายของสังฆมณฑลราชบุรีโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการกับโรงเรียนในเครือสารสาสน์ โดยมี ดร.สยมพร ทองเนื้อดี ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนานักเรียน เริ่มกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น การเดินมาร์ชชิ่ง (Marching Unit) การคัดลายมือ (Hand Writing) การสอนศิลปะ (Drawing) การฝึกทักษะดนตรี (Insight Music) จัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard)
           
             ปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๔ บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ เป็นอธิการโรงเรียน โรงเรียนได้รับการอนุญาตให้จัดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน (English Program: EP) ในระดับประถมศึกษา และต่อมาขอขยายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในโครงการ Mini Bilingual Program การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนได้รับโอนอาคารเรียนจากโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจ “อาคาร ๓” ใช้เป็นอาคารเรียนของแผนก Bilingual Program โรงเรียนจัดการดูแลซ่อมแซมอาคารเรียนให้มีอยู่ในสภาพสวยงามใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  โรงเรียนจัดงานฉลองโอกาส ๑๕ ปีของการก่อตั้งโรงเรียน (พ.ศ.๒๕๕๓) ด้วยความร่วมมือของชมรมผู้ปกครองโรงเรียนดุณากาญจนบุรี และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี “บรรยากาศครอบครัวดรุณากาญน์”
ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สังฆมณฑลราชบุรีซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีได้มอบหมายให้อาจารย์พิบูลย์ ยงค์กลม และคณะบริหาร เป็นผู้บริหารโรงเรียนในนามของสังฆมณฑลราชบุรี โรงเรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนการบริหารหลายด้าน โรงเรียนมีความเด่น เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แต่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนการสอนภาษาอังกฤษจาก EP เป็น IEP หรือสามัญพิเศษในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา แต่ยังคงจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศในลักษณะเดิม มีการสอนดนตรีปฏิบัติ การร้องเพลง การสอนคัดลายมือของนักเรียน เป็นต้น โรงเรียนได้จัดซื้อสระว่ายน้ำ และหอพักบริเวณสระว่ายน้ำเพื่อเป็นหอพักครูชาวต่างประเทศ
 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สังฆมณฑลราชบุรีได้รับบริหารโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี โดยมอบหมายบาทหลวงดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นอธิการโรงเรียน ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนดำเนินการสานต่อนโยบายจากการบริหารในปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยได้รับการสนับสนุนจากหมู่บ้านจิรกาญจน์ เช่น การปรับบริเวณภายนอกโรงเรียนเป็นลานจอดรถ การซ่อมบำรุงถนนภายในบริเวณโรงเรียน การปลูกและดูแลต้นไม้ อาทิ ต้นทองอุไร ต้นเฟื่องฟ้าบนอาคารเรียน และต้นไม้หลายชนิดทดแทนต้นไม้ที่ตาย จัดดูแลเรือนเพาะชำ มีการแจกต้นไม้ที่ปลูกในกระถางให้กับผู้ที่สนใจ จัดสร้างหลังคาอัฒจันทร์และให้ชื่อว่า Daruna stadium และหลังคาบริเวณอาคาร ๑ (ด้านทิศตะวันตก) การจัดตั้งอนุสาวรีย์รูปพระ เช่น อนุสาวรีย์พระเยซูเจ้าบริเวณอาคาร ๑ รูปแม่พระองค์อุปถัมภ์หน้าประตู ๒  รูปนักบุญดอมินิกโก ซาวีโอ บนหอประชุมอาคาร ๓ การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเรียน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์/สารเคมีทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น การจัดค่ายพักแรมลูกเสือที่โรงเรียน โรงเรียนสานต่อการสอนภาษาจีน พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เครือข่ายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โดยการสนับสนุนของพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) มีการจัดกิจกรรมร่วมกันกับสถาบันขงจื่อฯเป็นประจำทุกปี จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนที่สนามสอบโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีประจำปีการศึกษา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนหลายแห่ง  นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีน โรงเรียนยังคงมีการอบรมนักเรียนเน้นความเป็นโรงเรียนคาทอลิกอย่างเข้มแข็ง ส่งเสริมกิจกรรมการแยกขยะ กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นบุญ การทำปุ๋ยจากหญ้าและใบไม้ (งดการเผาทุกชนิดในบริเวณโรงเรียน) การดูแลต้นไม้ภายในโรงเรียน ภายใต้ช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด ๑๙ ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอบออนไลน์ซึ่งมีการลดค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นให้กับผู้ปกครอง แต่ยังคงจ่ายเงินเดือนครู บุคลากรตามปกติ ซึ่งทำให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไวรัสโควิด ๑๙ ไปด้วยกัน

          ปีการศึกษา ๒๕๖๕ บาทหลวงดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นอธิการโรงเรียน ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน