JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
DARUNAKANCHANABURI 25 th ANNIVERSARY 1995 - 2020 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ


 
กำหนดการโรงเรียน

ดูทั้งหมด 


วีดีโอ เด่น


 
 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2017-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2022-05-18
จำนวนครั้งที่ชม : 1,534,920 ครั้ง
Online : 7 คน

ครูโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีเข้าอบรม “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”

2022-05-06 09:31:53 ใน กิจกรรมของโรงเรียน » 0 26

 
ครูโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM
 

 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) เป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ ๑) ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๒) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ๓) ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และ ๔) เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชร (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต้านการทุจริต